פוסטים

Gymnastics EMOM x 9 Minutes 2 Rope Climb 20 V-Ups 5-8 Ring Dips Conditioning AMRAP x 15 minutes 6 Thrusters50/35kg 9 Toes To Bar 12 Box Jump 60/50cm   notes from your coach פחות מ48 שעות לאליפות הארץ בכושר גופנ…