פוסטים

,
Gymnastics EMOM x 12 minutes 8 Dips 15s Hollow Hold + 15 V Ups 8 Strict Leg Raises 20s Superman Hold + 20 Superman Ups Conditioning Partner Wod: AMRAP x 15 minutes 20 Thrusters 20 Burpees Over the Bar 20 Pull Ups notes…
strength 15min to find your 1rm back squat 50%x3 60%x3 70%x3 80%x3 90%x1 100%x1 conditioning amrap 12 min 10 ring row 15 russian swing 10 push up 15 box jump rx: 32\24 kg int: 24\16 kg beg: 12\8 kg notes from your coach פותחים שבוע …
  Conditioning 3 Rounds For Time 9 Power Snatch, 50/35kg  Chest to Bar Pull Ups12  Lateral Burpees  15 Time Cap 15:00 minutes   Two Hand Kettlebell Presses 8-8-8-8-8  1minute Plank Between sets notes from your coach…
כמו בכל שנה , גם היום נקיים בקרוספיט חיפה  אימון לזכרו של אלעד גרנדיר ז”ל אשר נפל ב17.07.2002 במרדף אחד מחבלים אשר ביצעו את הפיגוע בעימנואל יום קודם. אלעד , אשר גדל בשכונת אחוזה בחיפה, פיקד כמפקד מחלקה 3 בפלוגת נוב 2001 של גדוד נחשון, תחת פ…
בעזרת החברים לאימון גם אתם תצליחו ללכת על הידיים בקרוספיט חיפה
Muscle Snatch + Snatch Press 50%x(3+3)x5 EMOM x 16 min 15\12 Cal Row 12 Leg Raises, 90 degree  Deficit Push Ups15 40 Double Unders notes from ypur coach היום נתרגל תנועה חשובה בדרך לשיפור שלנו בטכניקת ההנפה- ה" מאסל ס…