פוסטים

1. Back Squat 5setsx10repsx60% 2. Conditioning: EMOM x 16 Minutes 15/12 Deficit Push Ups 15/12 Cal Row 20 V-Ups 15 Ring Row   notes from your coach היום בקרוספיט חיפה מתחילים מחזור אימונים חדש של שלושה חודשים בהם נשים דגש ע…
  Push Press 4-4-4-4-4 Go to 4 heavy singles, start from 60% of jerk.   wod 3 Rounds For Time 400m Run 12 Chest To Bar Pull Ups  Wallball Shots18 Time Cap 17 minutes notes from your coach שבוע אחרון שלנו לפני ק…
  Squat Clean Thrusters T&G 5-5-5-5-5 Weight Climbing   wod  5rounds For Time 16 Dumbbell Snatches 50/35lb 12 Burpees 8 Chest To Bar Time Cap 12:00 minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק הראש…
Skills: Practice Handstand Hold in Pairs 5 sets x 15 sec Conditioning  EMOM x 16 minutes 2 Rope Climb 15/12 Cal Row 40 Double Unders 15 Push Ups notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק ראשון נעבוד על עמידת…
gymnastic skills handstand walk progression 2. emom for 16 min 45 double unders 15 deficit ring row 25 sit up 15 push up notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק ראשון של האימון נתרגל הליכת ידיים מהבסיס ועד לשלבים מתקדמים…