פוסטים

1. Strength Back Squat Rx + Int: 1 Sets x 6 Reps x 50% 3 Sets x 6 Reps x 65% Beg: 4 Sets x 6 Reps Technique Work 2. wod Rx: For Time 800m Run 50 Box Jump (60/50cm) 35 KB Swing (32/24kg) 20 Burpees Int: For Time 800m Run 50…
Back Squat 5sets x 8reps x 70% Conditioning Rx: 3 Rounds For Time 400m Run 20 Kettlebell Snatch (24/16kg) 15 Box Jump (60/50cm) Int: 3 Rounds For Time 400m Run 20 Kettlebell Snatch (16/12kg) 15 Box Jump (60/50cm) Beg: 3…
  Press 5sets x 8 reps x 65% Conditioning Rx: AMRAP 15 minutes 10 Wall Ball Shots (20/14lb) 10 Toes To Bar 10 Kettlebell Swing (24/16kg) 10 Burpees Int: AMRAP 15 minutes 10 Wall Ball Shots (20/14lb) 10 Toes To …
crossfit total Back squat, 1 rm Shoulder Press, 1 rm Deadlift, 1rm notes from your coach   קרוספיט חיפה מתחילים מחזור חדש של תוכנית אימונים, עם דגש על חיזוק כללי ופיתוח כוח. רגע לפני שמתחילים, חשוב לדעת את נקודת הפתיחה שלנו. לשם כך…
  Squat Clean Thrusters T&G 5-5-5-5-5 Weight Climbing   wod  5rounds For Time 16 Dumbbell Snatches 50/35lb 12 Burpees 8 Chest To Bar Time Cap 12:00 minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק הראש…