פוסטים

the jumper ========== Skills - 5 Rounds ---------------------- 3 X snatch push press 85% RM WOD - 3 Rounds ------------------- 30 X Kettlebell American Swing 60% RM 30 X Box Jump 60% RM 30 X Pushup 60% RM View on WODOX …
    burpee thrusters ================ Skills - 5 Rounds ---------------------- 3 X Hang Clean 80% RM WOD - 3 Rounds ------------------- 3 X Burpees 60% RM 3 X Thrusters 60% RM 6 X Burpees 60% RM 6 X Thrusters…
הרי לשם כך אנחנו מתאמנים בסופו של דבר לעמוד בפני האתגרים של החיים עם יותר כח להתמודד ולבצע את המשימות הפשוטות של החיים בצורה יוצאת דופן ומעוררת קנאה בקלות שבה אנו מבצעים את המשימות הללו...   והיום: בואו נבדוק כמה פעמים …
danny G ======= Skills - 5 Rounds ---------------------- 5 X back squat 85% RM WOD - 3 Rounds ------------------- 6 X Turkish Getup 12 X ring row 24 X Wallball Sit Ups 48 X Double Unders View on WODOX
שבוע טוב חברים! חצי חודש כבר לפנינו , איפה אתם עומדים ביחס לאתגר החודש שלנו? האם אתם מרגישים שאתם בדרך ליעד שלכם? שתפו אותנו! היום תהיה לכם שוב הזדמנות לבחון את היכולת שלכם בעליות מתח ... והפעם זה יהיה תוך כדי האימון העיקרי skills: press …