פוסטים

Team Of 3: 3 Rounds For Time 150 Cal Row/Bike 90 Burpees Over the Bar 60 Thrusters 40/30kg Time Cap 30 Minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה נבצע אימון קבוצות משוגע! בואו לחוות מהאנדרנלין שיש במועדון בזמן אימון קבוצות, יהי…
1. Back Squat 5setsx10repsx60% 2. Conditioning: EMOM x 16 Minutes 15/12 Deficit Push Ups 15/12 Cal Row 20 V-Ups 15 Ring Row   notes from your coach היום בקרוספיט חיפה מתחילים מחזור אימונים חדש של שלושה חודשים בהם נשים דגש ע…
  Push Press 4-4-4-4-4 Go to 4 heavy singles, start from 60% of jerk.   wod 3 Rounds For Time 400m Run 12 Chest To Bar Pull Ups  Wallball Shots18 Time Cap 17 minutes notes from your coach שבוע אחרון שלנו לפני ק…
  Squat Clean Thrusters T&G 5-5-5-5-5 Weight Climbing   wod  5rounds For Time 16 Dumbbell Snatches 50/35lb 12 Burpees 8 Chest To Bar Time Cap 12:00 minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה בחלק הראש…
  EMOM x 10 mninutes 8 Deadlift 100/70kg 15 Wallball Shots 20/14lb wod AMRAP x 13 Min 15 Box Jump 60/50cm 20 Kettlebell Swing 24/16kg 25 Sit Ups notes from your coach  היום בקרוספיט חיפה ב2 חלקי האימון נידרש לעבוד בדופק גבוה ב…