פוסטים

"Partner WOD" Independence day AMRAP 27 minutes 70 Deadlift 100/70kg 70 Lateral Burpee Over the Bar 70 Chest To Bar Pull Ups 70 Dumbbell Snatch 50/35lb 70 PartnerMed ball Sit Ups   note from your coach כל הכבוד לכל מי שהגיע …
כמו בכל שנה , גם היום נקיים בקרוספיט חיפה  אימון לזכרו של אלעד גרנדיר ז”ל אשר נפל ב17.07.2002 במרדף אחד מחבלים אשר ביצעו את הפיגוע בעימנואל יום קודם. אלעד , אשר גדל בשכונת אחוזה בחיפה, פיקד כמפקד מחלקה 3 בפלוגת נוב 2001 של גדוד נחשון, תחת פ…
Deadlift 5x5, 72%  4rounds For Time 400m Run 70 Double Unders 14 Two Hand Front Rack KB Lunges 24/16kg Time Cap 20 minutes note from your coach אתגר החודש של קרוספיט חיפה לחודש אפריל הוא דאבל אנדרס, והיום יש לכם הזד…
EMOM 9 minutes 20 sec Handstand Hold 5 Handstand Push Ups From Box (Deficit For Adv) 30 sec Hollow Hold AMRAP x 15 Minutes 20 Wall ball Shots (20/14lb) 15 Toes To Bar 10 Power Snatch (40/30kg) notes from your coaches …
EMOM x 12 minutes 5-8 Strict Chest To Bar/ Pull Ups/ Banded Pull Ups 20 V Ups 5-8 Ring Dips/ Box Dips 20 Superman 3 Rounds 400m Run 20 Wallball Shots (20/14lb) 20 Dumbell Snatch (50/35lb) Time Cap 16 minutes note…