פוסטים

1. Back Squat 5setsx10repsx60% 2. Conditioning: EMOM x 16 Minutes 15/12 Deficit Push Ups 15/12 Cal Row 20 V-Ups 15 Ring Row   notes from your coach היום בקרוספיט חיפה מתחילים מחזור אימונים חדש של שלושה חודשים בהם נשים דגש ע…
  Push Press 4-4-4-4-4 Go to 4 heavy singles, start from 60% of jerk.   wod 3 Rounds For Time 400m Run 12 Chest To Bar Pull Ups  Wallball Shots18 Time Cap 17 minutes notes from your coach שבוע אחרון שלנו לפני ק…
1. EMOM x 7 Minutes 3 Power Snatch + 3 Overhead Squat Rx: 50/35kg Int: 40/30kg Beg: 20/15Kg Must be T&G 2. Conditioning For Time: 800m Run 80 Walking Lunges (body weight) 60 Russian Swing (32/24kg) 40 Chest To Bar Pull Ups 20…
,
Gymnastics EMOM x 12 minutes 8 Dips 15s Hollow Hold + 15 V Ups 8 Strict Leg Raises 20s Superman Hold + 20 Superman Ups Conditioning Partner Wod: AMRAP x 15 minutes 20 Thrusters 20 Burpees Over the Bar 20 Pull Ups notes…
Gymnastics EMOM x 9 Minutes 2 Rope Climb 20 V-Ups 5-8 Ring Dips Conditioning AMRAP x 15 minutes 6 Thrusters50/35kg 9 Toes To Bar 12 Box Jump 60/50cm   notes from your coach פחות מ48 שעות לאליפות הארץ בכושר גופנ…