פוסטים

1. Power Snatch + OHS 60%x(3+3)x3 65%x(3+3)x2 2. Conditioning wod Rx: AMRAP x 12 Minutes 12 Toes To Bar 12 Box Jump 60/50cm 12 One Arm Hang Clean + Push Press 50/35lb Intermediate: AMRAP x 12 Minutes 12  Toes To Chest high 12 Box …
back squat 65%x9repsx5sets 3rounds for time run 400m 50 double unders 15 burpees notes from your coach היום בקרוספיט חיפה ממשיכים להתחזק בכל הכוח! שבוע שני בתוכנית הכוח שלנו, 9 חזרות לסט, חזרה פחות משבוע שעבר, באחוז מאמץ גבוה יותר. …
Team Of 3: 3 Rounds For Time 150 Cal Row/Bike 90 Burpees Over the Bar 60 Thrusters 40/30kg Time Cap 30 Minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה נבצע אימון קבוצות משוגע! בואו לחוות מהאנדרנלין שיש במועדון בזמן אימון קבוצות, יהי…
1. Hang Squat Snatch 3-3-3-3-3 Weight Climbing 50%, 55%, 60%, 65%, 70% 2. Conditioning 2rounds Of: 800m Run 25 Kettlebell Swing 24/16kg 25 Wallball Shots 20/14lb   notes from your coach היום בקרוספיט חיפה נתרגל טכניקה של…
1. Gymnastics Strength EMOM x 12 Minutes 5-8 Strict C2B Pull Ups 30s Hollow Hold 8 Strict Dummbell Presses 50s Superman Hold 2. Conditioning 3 Rounds For Time 10 Power Clean 60/40kg 20 Burpee Over The Bar 30 Air Squat Time Cap 14:00…