פוסטים

back squat 65%x9repsx5sets 3rounds for time run 400m 50 double unders 15 burpees notes from your coach היום בקרוספיט חיפה ממשיכים להתחזק בכל הכוח! שבוע שני בתוכנית הכוח שלנו, 9 חזרות לסט, חזרה פחות משבוע שעבר, באחוז מאמץ גבוה יותר. …
Team Of 3: 3 Rounds For Time 150 Cal Row/Bike 90 Burpees Over the Bar 60 Thrusters 40/30kg Time Cap 30 Minutes notes from your coach היום בקרוספיט חיפה נבצע אימון קבוצות משוגע! בואו לחוות מהאנדרנלין שיש במועדון בזמן אימון קבוצות, יהי…
1. Hang Squat Snatch 3-3-3-3-3 Weight Climbing 50%, 55%, 60%, 65%, 70% 2. Conditioning 2rounds Of: 800m Run 25 Kettlebell Swing 24/16kg 25 Wallball Shots 20/14lb   notes from your coach היום בקרוספיט חיפה נתרגל טכניקה של…
1. Back Squat 5setsx10repsx60% 2. Conditioning: EMOM x 16 Minutes 15/12 Deficit Push Ups 15/12 Cal Row 20 V-Ups 15 Ring Row   notes from your coach היום בקרוספיט חיפה מתחילים מחזור אימונים חדש של שלושה חודשים בהם נשים דגש ע…
  Push Press 4-4-4-4-4 Go to 4 heavy singles, start from 60% of jerk.   wod 3 Rounds For Time 400m Run 12 Chest To Bar Pull Ups  Wallball Shots18 Time Cap 17 minutes notes from your coach שבוע אחרון שלנו לפני ק…