, ,
הנה זה מגיע! עונת משחקי הקרוספיט בפתח ואת האימון הראשון נקיים בקרוספיט חיפה  ביחד עם כל מועדוני הקרוספיט בעולם ביום שישי הקרוב, ה22.2 לאורך כל היום. מה הם משחקי הקרוספיט? או בשמם הלועזי ה" crossfit games"  ? זוהי בעצם תחרות כלל עולמ…
, , ,
ביום ראשון, ה 16.9 התחלנו בקרוספיט חיפה תוכנית בת 8 שבועות לשיפור וחיזוק מיומנויות בהרמת משקולות. תוכנית הכוח בת 3 חודשים שסיימנו בשבוע שעבר הביאה לשינוי במספר פרמטרים: שרירי שלד חזקים יותר משמעותית. שיפור ביציבה ויציבות (ליבה…
Rx: 5 Rounds For Time 400m Run 12 One Arm Dumbbell Overhead Lunges (50/35lb) 30 Double Unders 12 One Arm Hang Clean & Push Press (50/35lb) 30 Double Unders Int: 5 Rounds For Time 400m Run 12 One Arm Dumbbell Overhead Lunges (35/25lb) 15/60…
1. Gymnastics Rx: EMOM x 12 minutes 10 Strict Toes To Bar 50 sec Superman Hold 15 Deficit Push Up 50 sec Plank Hold Int: EMOM x 12 minutes 10 Strict Toes To Chest 50 sec Superman Hold 12 Push Up 50 sec Plank Hold Beg: EMOM x 12…
1. Back Squat Find Your 3 RM 70%x3, 75%x3, 80%x3, 85%x3… 2. wod Rx: EMOM x 12 minutes 15/12 Cal Row 18 Box Jump (60/50cm) 15 KB Swing (32/24kg) 24 Sit Ups Int: EMOM x 12 minutes 12/10 Cal Row 15 Box Jump (60/50cm) 15 KB Swing (…