, ,
ביום ראשון, ה 16.9 התחלנו בקרוספיט חיפה תוכנית בת 8 שבועות לשיפור וחיזוק מיומנויות בהרמת משקולות. תוכנית הכוח בת 3 חודשים שסיימנו בשבוע שעבר הביאה לשינוי במספר פרמטרים: שרירי שלד חזקים יותר משמעותית. שיפור ביציבה ויציבות (ליבה…
Rx: 5 Rounds For Time 400m Run 12 One Arm Dumbbell Overhead Lunges (50/35lb) 30 Double Unders 12 One Arm Hang Clean & Push Press (50/35lb) 30 Double Unders Int: 5 Rounds For Time 400m Run 12 One Arm Dumbbell Overhead Lunges (35/25lb) 15/60…
1. Gymnastics Rx: EMOM x 12 minutes 10 Strict Toes To Bar 50 sec Superman Hold 15 Deficit Push Up 50 sec Plank Hold Int: EMOM x 12 minutes 10 Strict Toes To Chest 50 sec Superman Hold 12 Push Up 50 sec Plank Hold Beg: EMOM x 12…
1. Back Squat Find Your 3 RM 70%x3, 75%x3, 80%x3, 85%x3… 2. wod Rx: EMOM x 12 minutes 15/12 Cal Row 18 Box Jump (60/50cm) 15 KB Swing (32/24kg) 24 Sit Ups Int: EMOM x 12 minutes 12/10 Cal Row 15 Box Jump (60/50cm) 15 KB Swing (…
1. Weightlifting Rx + Int: Squat Clean 3-3-3-3-3 Weight Climbing Beg: Muscle Clean 5-5-5-5-5 Technique work 2. wod Rx: AMRAP x 12 minutes 9 Toes To Bar 12 Dumbbell Snatch (50/35lb) 15 Burpee Over the Dumbbell Int: AMRAP x 12…