זה למעשה חכם להשתמש בשני המושגים של טווחי חזרות גבוהים ונמוכים באימונים אם אתם רוצים לבנות שרירים, לאבד שומן או פשוט לשפר את הכושר גופני הכללי. כמעט כל טווח חזרות יעיל להפעלת שרירים, לצבור כוח לאובדן שומן. עם זאת, מבחינת יעילות הזמן, הבטיחות והיעי…
, ,
הנה זה מגיע! עונת משחקי הקרוספיט בפתח ואת האימון הראשון נקיים בקרוספיט חיפה  ביחד עם כל מועדוני הקרוספיט בעולם ביום שישי הקרוב, ה22.2 לאורך כל היום. מה הם משחקי הקרוספיט? או בשמם הלועזי ה" crossfit games"  ? זוהי בעצם תחרות כלל עולמ…
,
Strength Deadlift Rx + Int 5 sets x 5 reps (82%) Beg: 5 sets x 5 reps Light Weights   Conditioning Rx: EMOM x 16 minutes 15/12 Cal Row 10 Dips 10 Leg Raises on Ladder 50 sec Farmer KB Hold (32/24kg) Int: EMOM …
1. Gymnastics Kipping Handstand Push Ups 5-8 reps x 5 sets Rest as Needed 2. Conditioning EMOM x 16 min 14 Sumo Deadlift High Pull 30/20kg 40 Double Unders 14 Lunges 48/36kg 10 Leg Raises notes from your coach  היום בקרוספיט חיפה נתרגל ש…
  Push Press 4-4-4-4-4 Go to 4 heavy singles, start from 60% of jerk.   wod 3 Rounds For Time 400m Run 12 Chest To Bar Pull Ups  Wallball Shots18 Time Cap 17 minutes notes from your coach שבוע אחרון שלנו לפני ק…